Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

PUMa piedalās: IV Latvijas Ģeogrāfijas kongresā

09.02.2012.

Š.g. 16.-17.martā Latvijas Universitātē tiek organizēts IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress Ģeogrāfija mainīgajā pasaulē, kas ir veltīts prof. Ādolfa Kraukļa piemiņai.

Kongresa gaitā notiks deviņas tematiskās sekcijas, no kurām viena ir veltīta Latvijas

klimata un ūdeņu pētījumu jautājumiem un daļēji tiek organizēta projekta ietvaros.

Projekta darbinieki prezentēs ziņojumus:

Juris Seņņikovs, Jānis Virbulis

Baltijas artēziskā baseina hidroģeoloģiskais modelis

Uldis Bethers, Daiga Cepīte-Frišfelde, Juris Seņņikovs, Andrejs Timuhins


Nākotnes klimata projekcijas: kur pasaulē šobrīd valda Latvijas nākotnei atbilstošs klimats

Didzis Lauva

Gruntsūdens līmeņu sezonālo svārstību nenoteiktība un modelēšana

Inga Retiķe

Mikroelementi Latvijas pazemes ūdeņos

Alise Babre, Konrāds Popvs, Aija Dēliņa

Minerālūdeņi Baltijā: piedāvājums un iespējas

Detālāka informācija

Projekta koordinatore,

Gunta Kalvāne