Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

V1 prezentācija 2011. gada 10. novembrī

11.11.2011.

Š.g. 10. novembrī LU, Mazajā aulā notika projekta prezentācija ar nosaukumu „Baltijas artēziskā baseina hidroģeoloģiskais modelis”. Pasākumā piedalījās 70 interesenti no valsts un privātām institūcijām, tāpat pasākumā piedalījās viesi no Tartu Universitātes, Igaunijā un Jēnas Frīdriha Šillera universitātes, Vācijā.

Pasākuma ietvaros tika prezentēta izveidotā matemātiskā modeļa jeb datorsimulācijas sistēmas pamatversija (V1), kas ļauj modelēt pazemes ūdeņu plūsmas visā Baltijas artēziskajā baseinā, kā arī citi projekta rezultāti.

Prezentācijas sākumā, projekta zinātniskais vadītājs, Uldis Bethers, iepazīstināja klātesošos ar projekta mērķiem, paveiktajiem darbiem projekta pirmajā un otrajā gadā. 

Juris Seņņikovs prezentācijā Baltijas artēziskā baseina hidroloģiskā modeļa versija V1: attīstība otrajā projekta gadā prezentēja modeļa ģeometriskās struktūras pamatprincipus, uzsverot Kvartāra virsmas modelēšanas principus, un, ka modeļa izstrādes gaitā ir izstrādāti rīki ūdens plūsmu un vielu pārneses modelēšanai, kā arī prezentēja modeļa kalibrācijas principus un ieskicēja galvenos rezultātus.

Jānis Virbulis prezentācijā raksturoja pazemes ūdens plūsmu struktūras un integrālos parametrus kā vidējie plūsmu ātrumi un virzieni gan visā Baltijas artēziskajā baseinā gan tā atsevišķos slāņos.

Pēcpusdienas sesijā ar ziņojumiem uzstājās prof. David Hidle, kas pastāstīja par projektu INFLUINS, kas tiek realizēts Vācijā Thuringen baseinā. Jāatzīmē, ka sadarbībā ar prof. David Hindle 2012. gada aprīlī projekta pētnieki organizē sekciju vienā no lielākajiem zinātniskajiem kongresiem pasaulē EGU (Eiropas Ģeozinātņu Apvienība). 

Prof. Aivars Spalviņš no RTU iepazīstināja ar reģionālo hidroģeoloģisko modeli, kas tiek veikts Latvijā ERAF projekta ietvaros.

Paldies prezentāciju autoriem un interesentiem par piedalīšanos!

P. S. Šodien, 11.novembrī LNT ziņās būs skatāms sižets par šo pasākumu. Tāpat arī nospiežot uz fotogrāfijas labajā pusē var aplūkot nelielu fotoreportāžu. 

Gunta Kalvāne, 

projekta koordinatore