Datu masīvs

Piedāvājam ieladēt sava Baltijas artēziskā baseina modeļsistēmas MOSYS pēdējās versijas ģeometriju kopā ar pjezometriskajiem ūdens līmeņiem zinātniskās vizualizācijas vides Paraview VTK formātā. Lai to atvērtu Jums būs nepieciešams ZIP arhivators un Paraview instalācija savai operāciju sistēmai. Šī ir brīvi pieejama bezmaksas programmatūra paredzēta zinātnisko datu daudzdimensiju vizualizācijai. Lejupielādēt MOSYS datu masīvu Paraview formātā.