Diplomdarbi

Projekta PUMa ietvaros un ar tā finansiālo un materiāltehnisko atbalstu ir aizstāveta virkne kvalifikācijas (bakalaura, maģistra un promocijas) darbu. Esam apkopojuši saites uz tiem šajā sadaļā. 6 no PUMa maģistrantiem 2012. gada rudenī ir kļuvuši par doktorantūras studentiem.

Promocijas darbi:

Maģistra darbi:

Bakalaura darbi: