MOSYS Baltijas artēziskā baseina 3D ģeometrijas struktūras šķērsgriezumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.04.2011

Nospiediet uz profila līnijas vai tās galapunktiem, lai ieraudzītu ģeometrijas struktūras ģeoloģisko griezumu un kopā ar MOSYS stacionarā režīma modeļa aprēķināto pjezometrisko ūdenslīmeņu griezumu.

Crossection A-A1 / Griezums A-A1 Crossection B-B1 / Griezums B-B1 Crossection C-C1 / Griezums C-C1 Crossection D-D1 / Griezums D-D1 Crossection E-E1 / Griezums E-E1 Crossection F-F1 / Griezums F-F1 Crossection G-G1 / Griezums G-G1 Crossection H-H1 / Griezums H-H1 Crossection I-I1 / Griezums I-I1 Crossection K-K1 / Griezums K-K1 Crossection L-L1 / Griezums L-L1 Crossection M-M1 / Griezums M-M1 Crossection N-N1 / Griezums N-N1 Crossection O-O1 / Griezums O-O1 Crossection P-P1 / Griezums P-P1

Atsauces:

J. Virbulis, U. Bethers, T. Saks, J. Sennikovs, Timuhins A., Hydrogeological model of the Baltic Artesian Basin, pieņemts Hydrogeology Journal.

K. Popovs, T. Saks, J. Ukass, J. Jātnieks. 3d geological model of the Latvia sedimentary cover through genetic algorithms. Estonian Journal of Earth Sciences, iesniegts.

Baltijas artēziskā baseina (BAB) modeļa teritorija kartē: