Jaunumi

Projekta apraksts vieglajā valodā

PUMa projekts noslēdzies

Noslēguma konference „Baltijas artēziskā baseina hidroģeoloģiskais modelis”

PUMAs eksperimenti

Lauka darbu sezona tuvojas nobeigumam...

PUMA Zinātnieku naktī 2012

Puma JESIUM 2012

Nordic Water konference Oulu 13.-15.augustā

Nodibināts Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs