Viens no projekta PUMA uzdevumiem bija veikt pazemes ūdeņu paraugošanu, lai pētītu un analizētu pazemes ūdeņu vecumu un ķīmisko sastāvu, iegūtu jaunas zināšanas par pazemes ūdeņu veidošanās apstākļiem.  

Lai noskaidrotu vai Latvijā varētu būt saglabājušies ledāju kušanas ūdeņi vēl no Ledus laikmeta ir ievākti gandrīz 400 pazemes ūdens paraugi stabilā skābekļa un ūdeņraža izotopu analīzēm. Tāpat ir ievākti aptuveni 200 paraugi pamatķīmijas un mikroelementu noteikšanai; kā arī aptuveni 35 paraugi CFC analīzēm un 50 tritija analīzēm, kas ļaus precizēt pazemes ūdeņu vecumu Latvijas teritorijā.
No dziļākiem pazemes ūdens horizontiem paņemti 6 paraugi radioaktīvā oglekļa
analīzēm un kopā ar Tallinas Tehnoloģiju Universitāti un Bernes Universitāti oktobra sākumā paņemti 2 paraugi Argona-39 un Kriptona-81 noteikšanai no kembrija pazemes ūdens horizonta, kas atrodas gandrīz viena kilometra dziļumā.
Paraugošanas rezultāti tiks publicēti zinātniskajos žurnālos, kā arī pētnieces Alises un Ingas promocijas darbos.

Dalīties