Modelēšanas teritorija


View BAB in a larger map

Baltijas artēziskais baseins aptver sekojošo teritoriju.

Sīkāk par Baltijas artēzisko baseinu var uzzināt no PUMa prezentācijas LU 68. zinātniskajā konferencē.