Ar vakardienas, 21.maija, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Domes lēmumu, tika nodibināts Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs.

Centra mērķis ir realizēt zinātnisko darbību ģeoloģijas, īpaši ģeoloģiskās modelēšanas jomā, turpinot projekta ietvaros iesāktos pētījumus. 

Dalīties