Ielūgums uz projekta noslēguma konferenci „Baltijas artēziskā baseina hidroģeoloģiskais modelis”.  

2012. gada 29. novembrī plkst. 12.00, Viesnīcā Hotel Bergs (Rīga, Elizabetes iela 83/85) notiks Eiropas Sociāla fonda (ESF) projekta „Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem” nozīmīgāko rezultātu prezentācija.
Projekta noslēguma konferencē tiks prezentēts projekta ietvaros izveidotais Baltijas artēziskā baseina datormodelis, un modeļsistēma pazemes ūdeņu plūsmu izpētei. Klātesošie tiks iepazīstināti ar veikto pētījumu būtiskākajiem zinātniskajiem rezultātiem – tai skaitā par pazemes ūdeņu plūsmu modelēšanu mūsdienās un ledus laikmetā, pazemes ūdeņu ķīmiskā sastāva evolūciju un pazemes ūdens apriti Baltijas baseinā, klimata mainības ietekmi uz gruntsūdens līmeņu režīmu Latvijā. 
Konferences ietvaros notiks diskusija par modeļsistēmas pielietojuma aspektiem. 
Aicināti visi interesenti!  Darba kārtība: 12:00 – 13:15 LU Senāta priekšsēdētāja, prof. Māra Kļaviņa un projekta zinātniskā vadītāja, Dr. Ulda Bethera uzrunas, pasākuma atklāšana. 1. Dr. U. Bethers Pētnieku grupas un modeļsistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem; 2. J. Seņņikovs Baltijas artēziskā baseina datormodelis. 13:15 – 13:30  Kafijas pauze 13:30 – 14:30 3. A. Babre Pazemes ūdens papildināšanās un atjaunošanās mehānismi Baltijas artēziskajā baseinā; 4. Dr.T. Saks Pazemes ūdeņu aprite Baltijas Baseinā Kvartāra periodā; 5. D. Lauva Klimata mainības ietekme uz gruntsūdeņiem Latvijā. 14:30 – 15:00 Kafijas pauze 15:00 – … Diskusija par modeļsistēmas praktiskā pielietojuma aspektiem.  Lejupielādēt konferences darba kārtību PDF formātā.
Papildu informācija un pieteikšanās dalībai pasākumā:
Gunta Kalvāne,
projekta koordinatore
Latvijas Universitāte
Tālr. 28665753
E-pasts: gunta.kalvane _at_ lu.lv
www.puma.lu.lv

Dalīties