Pazemes ūdens sastāva veidošanās ir sarežģīts bioģeoķīmisko procesu kopums, ko nosaka un raksturo daudzi faktori un parametri.

Bieži tiek apgalvots, ka notiek pazemes ūdeņu pašattīrīšanās, t.i., sava veida dabiska infiltrācija – ūdeņu attīrīšanās no dažādu organisko un neorganisko vielu piemaisījumiem. 
Lai labāk izprastu ūdens sastāva bioloģiskos un ķīmiskos veidošanās procesus, sākotnēji lauka stacionāra Lodesmuiža, šobrīd fakultātē, tika izveidota Kompleksās ūdens reakciju kolonnu sistēma, kam dots vārds KURKSte. 
Izmantojot KURKSte, var simulēt infiltrācijas procesus, pētīt organisko savienojumu noārdīšanos iežos gan aerobā (skābekļa) vidē, kas raksturīga gruntsūdeņiem, gan anaerobā vidē, kas visbiežāk raksturīga dziļāk iegulošiem pazemes ūdeņiem. 
KURKSte eksperimentālie pētījumi tiks izmantoti Baibas promocijas darba izstrādē.  Gunta Kalvāne, projekta koordinatore  

Dalīties