Latvijas Universitātes ģeoloģijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes lauku inženierzinātņu speciālisti un studenti sadarbībā ar biedrību "Ziemeļvidzemes ģeoparks" un Rūjienas novada domi 29.maijā pl. 13:00 Rūjienas pilsētas vārda svētku ietvaros organizēja demonstrācijas urbuma ierīkošanu un ģeoloģiskās izziņas aktivitātes.

Latvijas Universitātes ģeoloģijas un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes lauku inženierzinātņu speciālisti un studenti sadarbībā ar biedrību "Ziemeļvidzemes ģeoparks" un Rūjienas novada domi 29.maijā pl.13:00 Rūjienas pilsētas vārda svētku ietvaros organizēja demonstrācijas urbuma ierīkošanu un ģeoloģiskās izziņas aktivitātes. 

Ģeoloģiskās izziņas aktivitātes Rūjienā nosisinājās ar mērķi sabiedrībai sniegt informāciju par pazemes ūdeņiem un to izpēti. Pasākuma ietvaros jebkurš interesents varēja uzzināt vairāk par pazemes ūdeņiem, klātienē vērot kā tiek ierīkots urbums, izmēģināt darbībā ģeoloģisko pētījumu aprīkojumu – rokas urbjus, pH metru un citu aprīkojumu, apskatīt iežu paraugus un fosīlijas un, protams, saņemt no studentiem un speciālistiem atbildes uz dažādiem jautājumiem par pazemes ūdeņiem un ģeoloģiju.


View Demonstrācijas urbuma ierīkošana in a larger map

Pazemes ūdeņi ir viens no nozīmīgākajiem zemes dzīļu resursiem pasaulē.  Ja agrāk par nozīmīgākajiem uzskatīja naftu un gāzi, tad pēdējos gados arvien vairāk izplatās uzskats, ka pazemes ūdeņi ir nozīmīgāks resurss. Saldūdeņi ir nepieciešami dzīvības nodrošināšanai un no kopējā ūdens daudzuma pasaulē tie ir tikai 2,5%, no kuriem pieejami izmantošanai ir 0,01% saldūdens, jo lielākā daļa atrodas ledājos un sniegos Arktikā un Antarktīdā. No izmantojamiem saldūdeņiem lielākā daļa ir tieši pazemes ūdeņi, tāpēc zināšanas par to veidošanos, resursiem, aizsardzību un racionālu izmantošanu ir ļoti būtiskas.

Pasākums notika projekta „Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem” ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālā fonds un kura mērķis ir attīstīt zinātnes cilvēkresursu kapacitāti fundamentālu un praktisku zinātnisku problēmu risināšanai Latvijā zemes dzīļu resursu, īpaši pazemes ūdeņu un ar tiem saistīto resursu, pētījumos.


Pasākuma video reportāžu var noskatīties šeit:

Dalīties