2010. gada 30.septembrī pl.14:00 viesnīcā Albert Hotel, Rīgā, Dzirnavu ielā 33 ESF projekta „Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem” ietvaros tiks prezentēti pirmie divi projekta sākotnējās fāzes rezultāti - izstrādātā Baltijas artēziskā baseina ģeoloģiskās struktūras un pazemes ūdeņu plūsmu matemātiskā modeļa sākotnējā (V0) versija un Latvijai adapētas nākotnes klimata projekcijas.

Projekta realizācijas pirmajos 10 mēnešos sadarbojoties vairāk kā 30 ģeoloģijas, ķīmijas, fizikas un vides zinātniekiem, ārzemju zinātniekiem, doktorantiem un maģistrantiem, tika vākti un apkopoti dati, kartogrāfiskais materiāls, veikti lauku pētījumi, aizsākts darbs pie Baltijas artēziskā baseina pazemes ūdeņu integrētās modeļu sistēma izveides un pētījumiem par klimatisko rādītāju izmaiņu ietekmi uz gruntsūdeņiem.

Šobrīd ir izveidota matemātiskā modeļa jeb datorsimulācijas sistēmas sākotnējā versija (V0), kas kalpos  tālāko pētniecisko ideju izstrādei un aprobācijai. Paredzams, ka nākošās vasaras beigās tiks izveidota Baltijas artēziskā baseina hidroģeoloģiskā modeļa pamata versija (V1), savukārt projekta noslēgumā – modelis, kas pēc apjoma un sarežģītības būtiski pārsniegs visus iepriekšējos līdzīgos pētījumus Latvijā. Modeļa sākotnējā versija modelē pazemes ūdeņu plūsmas visā Baltijas artēziskajā baseinā, tā ir kalibrēta uz pazemes ūdens līmeņa novērojumiem Latvijas teritorijā.

Viens no iecerētajiem projekta rezultātiem ir klimata izmaiņu ietekmes prognozes uz gruntsūdeņu režīmu. Turpinot Valsts pētījumu programmas „KALME: klimata mainības ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” pētījumu pēctecību, projektā ir izstrādātas nākotnes klimata projekciju ansambļa analīzes metodes un izveidotas Latvijai adaptētu nākotnes klimata parametru datu rindas, kas tiešsaistē tagad pieejamas katram interesentam.

Prezentācijā tiks sniegta informācija par līdz šim paveiktajiem pētījumiem, demonstrēta matemātiskā modeļa sākotnējā versija, kā arī analizētas projektā turpmāk plānotās aktivitātes un modeļa attīstības iespējas.

Pasākumā aicināti piedalīties nozares eksperti, zinātnieki, studenti, masu mēdiju pārstāvji un citi interesenti.

Papildus informācija un pieteikšanās dalībai pasākumā:
Kristīne Tihanova
Projekta administratīvā vadītāja
Latvijas Universitāte
Tālr. 29628681
E-pasts: kristine.tihanova(at)lu.lv

Dalīties