Jau otro gadu pēc kārtas PUMa projekta jaunie zinātnieki piedalās Eiropas līmeņa pasākumā „Zinātnieku nakts”, kura mērķis popularizēt zinātni un informēt sabiedrību par zinātni, tās sasniegumiem, interesantām idejām. Šī gada tēma bija „Aizraujošā ķīmija!”

PUMa interesentiem piedāvāja nogaršot un izgaršot, pasmaržot desmit dažādu veidu pazemes un virszemes ūdeņus, no tiem Kembrija ūdens paraugs tika ņemts no vairāk kā 900 m dziļuma un visiem garšoja vislabāk :) 

Jāatzīmē, ka Kembrija ūdens parauga sāļums 100-120 g/l, tādējādi tika lauzt mīts, ka ūdens no dziļākajiem slāņiem ir labāks.

Apmeklētāji notestēja katra ūdens parauga elektrovadītspēju, kā arī pH, kā arī veica filtrācijas eksperimentus, noskaidrojot, kuri no iežiem un kāpēc ir ūdenscaurlaidīgi un kuri nē.


Tāpat apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja darboties un testēt hidroģeoloģisko smilšu kastes modeli un izprast kas ir pazemes ūdeņi, kā tie rodas un pārvietojas, kā arī ar pārtikas krāsu modelēt pazemes ūdens piesārņojumu.


Un nozāģēt viscietākos akmeņus jeb pareizi sakot iežus un minerālus.


Latvijas Lauksaimniecības Universitātes kolēģi bija atveduši parādīt meteoroloģisko staciju, kur katrs varēja noteikt gaisa temperatūru, vēja ātrumu, virzienu un nokrišņu daudzumu. Tāpat pasākuma apmeklētāji varēja iejusties pazemes ūdens paraugu vācēju ādā un iztēloties kā notiek ūdens atsūkšana no urbuma un ūdens līmeņa noteikšana.


Datorklasē pasākuma dalībnieki varēja modelēt un izpētīt Latvijas ģeoloģisko uzbūvi un izprast kas ir Kembrijs, Devons un Perms.

PUMa zinātnieki izveidoja geizera fizisko modeli, kas ļāva saprast geizera veidošanās mehānismu.. un mums pašiem par lielu prieku ap pukst. 23:00 geizers arī uzmeta lielo burbuli!!! Eksperiments izdevies!


 

 

Dalīties