Jaunumi

Demonstrācijas urbuma ierīkošanu un ģeoloģiskās izziņas aktivitātes Rūjienā

Pazemes ūdeņi - kādēļ tie jāpēta?

ANO Pasaules ūdens diena

Pazemes ūdeņi Latvijas radio

Pazemes Ūdeņu Modelēšanas projekts (PUMa)

Atvērtā lekcija par modelēšanas paņēmieniem hidroģeoloģijā

Pētnieku grupa uzsāks darbu pie pētījumu projekta par pazemes ūdeņiem