Jaunumi

PUMa jaunumi arī Twitter

Lielais pavasara notikums ir klāt – EGU 2012

Izstāde Struktūrfondi Latvijas Universitātē: 2007.-2013.

PUMa piedalās: IV Latvijas Ģeogrāfijas kongresā

EGU 2012

Presentations from session "Groundwater in Sedimentary basins"

LU 70. konferences apakšsekcija „Groundwater in Sedimentary Basins” (Pazemes ūdeņi sedimentācijas baseinos)

V1 prezentācija 2011. gada 10. novembrī

Ielūdzam uz prezentāciju "Baltijas artēziskā baseina hidroģeoloģiskais modelis"